Services

NAIL SERVICE PRICE LIST

CND, MADAM GLAM are the best brands for Nails polish and nail care come from USA, no damaging your Nails
MANICURE SERVICE  
Manicure With Shellac/Madam Glam Color With Extra Strengthen Nails - Sơn tay với sơn shellac/ Madam Glam và cứng móngVND 290,000 
Manicure with Gel color with extra strengthen Nails (Very good gel or CND creative play gel) - Sơn tay với sơn gel và cứng móng (VGG or CND Creative play gel)VND 250,000 
Manicure with normal color CND Vinylux - Sơn tay với sơn thườngVND 150,000 
Gel remover & Basic manicure without color - Tháo sơn gel và làm sạchVND 130,000 
Extension remover & Basic manicure without color - Tháo móng nối và làm sạchVND 150,000 
Nails extension with any Gel color or Shellac - Nối móng với bất kỳ sơn gel hoặc ShellacVND 680,000 
Manicure without color and treatment Rescue RXX- Làm sạch móng không sơn và dưỡng móng với rescue RXXVND 80,000 
Manicure for gentlemen with natural shiny buff/ Làm sạch móng và chà bóng tự nhiên cho quý ôngVND 150,000 
Russian manicure technique (Using drilling set for cleaning and no remove color by aceton) - Làm móng kiểu Nga sử dụng đầu mài và ko dủng ủ móng bằng aceton nếu cóVND 310,000 
Russian Manicure Technique without Color - Làm sạch móng kiểu Nga đã bao gồm tháo màu cũ nếu cóVND 180,000 
ADD - ONS  
Acrylic or nail extension removerVND 80,000 
Nail art (per finger) - Móng nghệ thuật5K + 
Fake nails - Móng úpVND 200,000 
French NailsVND 100,000 
Cat eyes - mắt mèo100k - 120k 
OmbreVND 150,000 
Foil70k - 100k 
Refill Nail extension without colorVND 250,000 
PEDICURE SERVICE  
Pedicure with Shellac/ Madam Glam color - Sơn chân với sơn Shellac/ Madam GlamVND 270,000 
Pedicure with Gel color (Very good gel or CND creative play gel) - Sơn chân với sơn gel (VGG or CND Creative play gel)VND 230,000 
Pedicure with normal color CND Vinylux - Sơn chân với sơn thườngVND 150,000 
Russian Pedicure - Làm móng kiểu Nga chânVND 270,000 
Russian Pedicure without color - Làm sạch móng kiểu NgaVND 180,000 
Pedicure Basic Cleaning without color and rescue oil- Làm sạch móng chân không sơnVND 90,000 
Pedicure for gentlemen with natural shiny buff/ Làm sạch móng và chà bóng tự nhiên cho quý ôngVND 150,000 
Gel remover & Basic Pedicure without color - Tháo sơn gel và làm sạchVND 140,000 
Pedicure basic foot scrub/ Pedicure special Callus treatment with Shellac color - Sơn shellac và chà gót chân cơ bản hoặc trị liệu mềm gót chân đặc biệtVND 410,000VND 490,000
Pedicure basic foot scrub/ Pedicure special Callus treatment with Gel color - Sơn Gel và chà gót chân cơ bản hoặc trị liệu mềm gót chân đặc biệtVND 360,000VND 440,000
Pedicure basic foot scrub/ Pedicure special Callus treatment with Vinylux - Sơn Vinylux và chà gót chân cơ bản hoặc trị liệu mềm gót chân đặc biệtVND 320,000VND 370,000
Full Pedicure package (Leg & Foot scrub, Massage & Shellac color / Gel color) - Gói combo đặc biệt với full liệu trình cho chân (Tẩy da chết, scrub, Massage và sơn với Shellac hoặc Gel)VND 630,000VND 590,000
SPA SERVICES  
Spa manicure/ pedicure (Your choice of Gardenia Woods/ Citrus or Sugar Vanila)
VND 290,000
 
Spa tay/ chân (Hương hoa dành dành/ cam chanh hoặc Đường Vanila) 
Half leg or Arm scrub
Tẩy da chết nửa chân hoặc nửa tay
VND 120,000
 
 
Basic Foot scrub (your choice of basic pedicure) - Chà gót chân cơ bản (Lựa chọn của bạn kết hợp với làm sạch móng cơ bản)
VND 190,000
VND 230,000
Calluse smoothing treatment (your choice of basic pedicure) - Trị liệu làm mềm vết chai sần (Lựa chọn của bạn kết hợp với làm sạch móng cơ bản)VND270,000VND 320,000
Basic Foot scrub and Basic Pedicure for Gentlemen with natural Shiny Buff - Chà gót chân cơ bản và làm sạch ngón chân cho Quý Ông với chà bóng đặc biệt
VND 290,000 
  
Calluse smoothing treatment and Basic Pedicure for Gentlemen with natural Shiny Buff - Trị liệu làm mềm vết chai sần và làm sạch ngón chân cho Quý Ông với chà bóng đặc biệtVND 380,000 
   
Note: 50% off for children under 12, 10% off for Unis and Concordia associates
If you bring your own colors, we will charge full price applicable to that service.
  
All prices above are excluded to 5% service charge  
Our Loyalty Program: Everytime using service at Nail Kitchen, you can save 3% for the next use  

 

EYELASHES - EYEBROW TATTOO - LIP TATTOO - WAXING MENU  

Together with Kim Kim we would like to bring our Tay Ho Beauties some New Services
EYELASHES EXTENSION - NỐI MI  
Classic (one by one) - Nối mi  Classic (1 mi mối trên 1 mi thật)VND 320.000
Hybrid ( Classic & Volume) - Nối mi classic and volume (nối kết hợp hai loại mi)VND 350.000
Volume - Nối mi volume VND 350.000
Design VND 400.000
L curl VND 400.000
Mix color - Mix màuVND 50.000
Bottom Eyelashes - Mi dưới VND 50.000
RemovalVND 50.000
2 - Week Fill  VND 200.000
3 - Week Fill VND 250.000
4 - Week Fill VND 280.000
Lash Lift - Uốn MiVND 280.000
Eyelash Tinting - Nhuộm Mi VND 280.000
  
BROW - LÔNG MÀY 
Brow Shape and Tint - Tạo Dáng Lông Mày và Nhuộm VND 450.000
Microblading (2-3 Years Last)  - Điêu Khắc Lông MàyVND 2.800.000
Lamination - Nhuộm Và Tỉa Lông Mày Và Thêm Thuốc Đắp Đặc Biệt VND 550.000
  
WAXING - DỊCH VỤ TẨY LÔNG  
Full Leg Wax - Wax Toàn ChânVND 400.000
Half Leg Wax - Wax Nửa ChânVND 250.000
Arm Wax - Wax Cả TayVND 250.000
Half Arm Wax - Wax Nửa TayVND 150.000
Under Arm Wax - Wax Nách VND 100.000
Eyebrows Wax - Wax Lông Mày VND 120.000
Lip Wax - Wax Mép VND 100.000
Belly Wax - Wax Bụng  VND 150.000
Chest Wax - Wax Ngực VND 180.000
Full Back Wax - Wax Full Lưng VND 400.000
Sholder Wax - Wax Vai VND 280.000
Full Face Wax - Wax toàn mặtVND 350.000
Bikini Line VND 200.000
Bare BikiniVND 290.000
Brazilian Bikini VND 380.000
Full Body Wax (Not Including Bikini Wax)VND 850.000
  
LIP TATTOO AND OTHER SERVICE - PHUN MÔI VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC 
  
Lip Tattoo - Phun Môi VND 3.200.000
Eyeliner Tattoo - Xăm Đường EyelinerVND 1.800.000
Hair Wash ( Wash Hair with Good Quality Shampoo and Blow Dry After) - Gội Đầu ThườngVND 100.000
Hair Wash includig Neck- and Shoulder Massage - Gội Đầu Massage Cổ Vai Gáy VND 250.000
  
SPA SERVICE - BODY MASSAGE SERVICE  
Body Massage (60 minutes)VND 310.000
Body Massage (75 minutes)VND 350.000
Body Massage (90 minutes)VND 390.000
Back, Shoulder, Neck Massage (30 minutes)VND 250.000
Foot Massage (30 Minutes)VND 220.000
  
All prices above are excluding 5% service charge  
Our Loyalty Program: Everytime you are using services at Nail Kitchen, save 3% for your next visit   
Book now CALL US: +84979.368.166