Services

NAIL SERVICE PRICE LIST

CND is the best brand for Nails polish and nail care come from USA, no damaging your Nails 
MANICURE & PEDICURE WITHOUT POLISH  
Basic manicure /pedicure with treatment
Làm sạch và sửa móng tay hoặc móng chân đánh bóng tự nhiên và trị liệu làm chắc móng 
VND 70.000 - VND 80.000 
Shellac remover VND 30.000 
Gel removerVND 50.000 
Gel extension or acrylic remover VND 80.000 
MANICURE & PEDICURE WITH POLISH 
CND Shellac (manicure/toe nails) - Sơn CND shellac tay hoặc chânVND 270.000 
CND Vinylux (manicure/toe nails) - Sơn CND Vinylux tay hoặc chân VND 150.000 
CND creative play gel (manicure/toe nails) - Sơn CND creative play gel tay hoặc chân VND 200.000 
Very good nail gel (manicure/toe nails) - Sơn Very good Nail gel tay hoặc chân VND 230.000 
French (manicure/toe nails) - Kẻ đầu móng với sơn ShellacVND 350.000
ADD - ONS 
Nail art (per finger) - Móng nghệ thuậtfrom 5.000 VND - 50.000 VND 
Nail extension with gel or acrylic (Nối Móng với gel hoặc đắp bột) - 2.5 hours on averageVND 550.000 
fake nails - Móng úpVND 200.00
SPA SERVICES 
Spa manicure/ pedicure (Your choice of Gardenia Woods/ Citrus or Sugar Vanila)VND 290.000 
Spa tay/ chân (Hương hoa dành dành/ cam chanh hoặc Đường Vanila) 
Half leg or Arm scrub VND 120.000 
Tẩy da chết nửa chân hoặc tay 
Foot scrub (Your choice with basic pedicure)- Chà gót chân (Lựa chọn của bạn với làm sạch móng cơ bản)VND 190.000/ VND 215.000
Calluse smoothing treatment (Your choice with basic pedicure) - Trị liệu làm mềm vết chai sần (Lựa chọn của bạn với làm sạch móng cơ bản)VND 270.000 / VND 295.000
Special combo calluse treatment and pedicure scrub - combo tẩy da chết và trị liệu trai sần VND 350.000 
SPECIAL COMBO 
Basic manicure and pedicure + nail forming + CND Shellac color coating
Combo đặc biệt làm sạch, sửa móng, sơn CND Shellac tay và chân 
VND 470.000 
Basic manicure and pedicure + nail forming + CND Shellac color manicure
and Vinylux pedicure
Combo đặc biệt làm sạch, sửa móng, sơn CND shellac tay và sơn CND vinylux chân 
VND 370.000 
Basic manicure and pedicure + nail forming + CND creative play gel color coating
Combo đặc biệt làm sạch, sửa móng, sơn CND creative play gel tay và chân
VND 380.000 
Basic manicure and pedicure + nail forming + CND creative play gel color manicure and Vinylux pedicure
Combo đặc biệt làm sạch, sửa móng, sơn CND creative play gel tay và Vinylux chân
VND 320.000 
Basic manicure and pedicure + nail forming + Korean very good gel color coating 
Combo đặc biệt làm sạch, sửa móng, sơn Hàn very good gel tay và chân
VND 400.000
Basic manicure and pedicure + nail forming + Korean very good gel color manicure and Vinylux pedicure
Combo đặc biệt làm sạch, sửa móng, sơn Hàn very good gel tay và Vinylux chân
VND 350.000
WAXING  
Full leg wax ( wax toàn chân)VND 400.000 
Half leg wax (wax nửa chân)VND 250.000 
Arm wax ( wax cả tay)VND 250.000 
Half arm wax (wax nửa tay)VND 150.000 
Under arm wax ( wax nách )VND 100.000 
Eyebrows wax ( wax lông mày )VND 120.000 
Lip wax ( wax mép) VND 100.000 
  
Note: 50% off for children under 12, 10% off for Unis and Concordia associates
 If you bring your own colors, we will charge full price applicable to that service.
 
All prices above are excluded to 5% service charge  
Book now CALL US: +84979.368.166