Services

NAIL SERVICE PRICE LIST

CND is the best brand for Nails polish and nail care come from USA, no damaging your Nails 
MANICURE & PEDICURE WITHOUT COLORING 
Basic manicure/pedicure without nail treatment
Làm sạch và sửa móng tay hoặc móng chân cơ bản
VND 60.000 - VND 70.000 
Basic manicure /pedicure with treatment
Làm sạch và sửa móng tay hoặc móng chân đánh bóng tự nhiên và trị liệu làm chắc móng 
VND 80.000 - VND 90.000 
Shellac remover VND 30.000 
Gel removerVND 50.000 
MANICURE & PEDICURE WITH COLOR COATING 
CND Shellac (manicure/toe nails) - Sơn CND shellac tay hoặc chânVND 270.000 
CND Vinylux (manicure/toe nails) - Sơn CND Vinylux tay hoặc chân VND 150.000 
CND creative play gel (manicure/toe nails) - Sơn CND creative play gel tay hoặc chân VND 200.000 
Very good nail gel (manicure/toe nails) - Sơn Very good Nail gel tay hoặc chân VND 230.000 
ADD - ONS 
Nail art (per finger) - Móng nghệ thuậtfrom 5,000 VND - 50,000 VND 
Nail extension with gel or acrylic (Nối Móng với gel hoặc đắp bột) - 2.5 hours on averageVND 550.000 
SPA SERVICES 
Spa manicure/ pedicure (Your choice of Gardenia Woods/ Citrus or Sugar Vanila)VND 290.000 
Spa tay/ chân (Hương hoa dành dành/ cam chanh hoặc Đường Vanila) 
Half leg or Arm scrub VND 150.000 
Tẩy da chết nửa chân hoặc tay 
Foot scrub - Chà gót chânVND 190.000 
Calluse smoothing treatment - Trị liệu làm mềm vết chai sần VND 270.000 
Special combo calluse treatment and pedicure scrub - combo tẩy da chết và trị liệu trai sần VND 350.000 
SPECIAL COMBO 
Basic manicure and pedicure + nail forming + CND Shellac color coating
Combo đặc biệt làm sạch, sửa móng, sơn CND Shellac tay và chân 
VND 470.000 
Basic manicure and pedicure + nail forming + CND Shellac color manicure
and Vinylux pedicure
Combo đặc biệt làm sạch, sửa móng, sơn CND shellac tay và sơn CND vinylux chân 
VND 370.000 
Basic manicure and pedicure + nail forming + CND creative play gel colors
Combo đặc biệt làm sạch, sửa móng, sơn CND creative play gel tay và chân
VND 380.000 
Basic manicure and pedicure + nail forming + CND creative play gel color manicure and Vinylux pedicure
Combo đặc biệt làm sạch, sửa móng, sơn CND creative play gel tay và Vinylux chân
VND 320.000 
  
WAXING  
Full leg wax ( wax toàn chân)VND 400.000 
Half leg wax (wax nửa chân)VND 250.000 
Arm wax ( wax cả tay)VND 250.000 
Half arm wax (wax nửa tay)VND 150.000 
Under arm wax ( wax nách )VND 100.000 
Eyebrows wax ( wax lông mày )VND 120.000 
Lip wax ( wax mép) VND 100.000 
  
Note: 50% off for children under 12, 10% off for Unis associates
 If you bring your own colors, we will charge full price applicable to that service.
 
All prices above are excluded to 5% service charge  
Book now CALL US: +84979.368.166