Services

NAIL SERVICE PRICE LIST

CND is the best brand for Nails polish and nail care come from USA, no damaging your Nails  
MANICURE SERVICE   
Manicure With Shellac Color With Extra Strengthen Nails - Sơn tay với sơn shellac và cứng móng VND 290.000 
Manicure with Gel color with extra strengthen Nails (Very good gel or CND creative play gel) - Sơn tay với sơn gel và cứng móng (VGG or CND Creative play gel)VND 250.000 
Manicure with normal color CND Vinylux - Sơn tay với sơn thường VND 150.000 
Gel remover & Basic manicure without color - Tháo sơn gel và làm sạch VND 130.000 
Extension remover & Basic manicure without color - Tháo móng nối và làm sạch VND 150.000 
Nails extension with any Gel color or Shellac  - Nối móng với bất kỳ sơn gel hoặc Shellac VND 680.000 
Manicure without color and treatment Rescue RXX- Làm sạch móng không sơn và dưỡng móng với rescue RXXVND 80.000 
French (manicure/toe nails) with Shellac - Kẻ đầu móng với sơn ShellacVND 350.000 
Russian manicure technique (Using drilling set for cleaning and no remove color by aceton) - Làm móng kiểu Nga sử dụng đầu mài và ko dủng ủ móng bằng aceton nếu cóVND 310.000 
Russian Manicure Technique without Color - Làm sạch móng kiểu Nga đã bao gồm tháo màu cũ nếu có VND 180.000 
PEDICURE SERVICE   
Pedicure with Shellac color - Sơn chân với sơn Shellac VND 250.000 
Pedicure with Gel color (Very good gel or CND creative play gel) - Sơn chân với sơn gel (VGG or CND Creative play gel)VND 200.000 
Pedicure  with normal color CND Vinylux - Sơn chân với sơn thường VND 150.000 
Russian Pedicure - Làm  móng kiểu Nga chân VND 270.000 
Russian Pedicure without color - Làm sạch móng kiểu Nga VND 180.000 
Pedicure Basic Cleaning without color and rescue oil- Làm sạch móng chân không sơnVND 90.000 
Gel remover & Basic Pedicure without color - Tháo sơn gel và làm sạch VND 140.000 
Pedicure basic foot scrub/ Pedicure special Callus treatment  with Shellac color - Sơn shellac và chà gót chân cơ bản hoặc trị liệu mềm gót chân đặc biệt VND 390.000VND 470.000
Pedicure basic foot scrub/ Pedicure special Callus treatment with Gel color - Sơn Gel và chà gót chân cơ bản hoặc trị liệu mềm gót chân đặc biệt VND 340.000VND 420.000
Pedicure basic foot scrub/ Pedicure special Callus treatment with Vinylux - Sơn Vinylux và chà gót chân cơ bản hoặc trị liệu mềm gót chân đặc biệt VND 300.000VND 350.000
Lip wax ( wax mép) VND 590.000VND 550.000
ADD - ONS  
Acrylic or nail extension remover VND 80.000 
Nail art (per finger) - Móng nghệ thuật5K +  
Fake nails - Móng úp VND 150.000 
French NailsVND 80.000 
Cat eyes - mắt mèo VND 70.000 
OmbreVND 150.000 
FoilVND 70.000 
Refill Nail extension without color VND 250.000 
SPA SERVICES  
Spa manicure/ pedicure (Your choice of Gardenia Woods/ Citrus or Sugar Vanila)VND 290.000 
Spa tay/ chân (Hương hoa dành dành/ cam chanh hoặc Đường Vanila) 
Half leg or Arm scrub
Tẩy da chết nửa chân hoặc nửa tay 
VND 120.000 
 
Basic Foot scrub (your choice of basic pedicure) -  Chà gót chân cơ bản (Lựa chọn của bạn kết hợp  với làm sạch móng cơ bản)VND 190,000VND 215.000
Calluse smoothing treatment (your choice of basic pedicure)  - Trị liệu làm mềm vết chai sần (Lựa chọn của bạn kết hợp  với làm sạch móng cơ bản)VND270,000VND 295.000
WAXING   
Full leg wax ( wax toàn chân)VND 400.000 
Half leg wax (wax nửa chân)VND 250.000 
Arm wax ( wax cả tay)VND 250.000 
Half arm wax (wax nửa tay)VND 150.000 
Under arm wax ( wax nách )VND 100.000 
Eyebrows wax ( wax lông mày )VND 120.000 
Lip wax ( wax mép) VND 100.000 
   
Note: 50% off for children under 12, 10% off for Unis and Concordia associates
If you bring your own colors, we will charge full price applicable to that service.
  
All prices above are excluded to 5% service charge   
Our Loyalty Program: Everytime using service at Nail Kitchen, you can save 3% for the next use   
Book now CALL US: +84979.368.166