Services

NAIL SERVICE PRICE LIST

CND, MADAM GLAM are the best brands for Nails polish and nail care come from USA, no damaging your Nails 
MANICURE SERVICE   
Manicure With Shellac/Madam Glam Color With Extra Strengthen Nails - Sơn tay với sơn shellac/ Madam Glam và cứng móng VND 310.000 
Manicure with Gel color with extra strengthen Nails (Very good gel or CND creative play gel) - Sơn tay với sơn gel và cứng móng (VGG or CND Creative play gel)VND 270.000 
Manicure with normal color CND Vinylux - Sơn tay với sơn thường VND 170.000 
Gel remover & Basic manicure without color - Tháo sơn gel và làm sạch VND 150.000 
Extension remover & Basic manicure without color - Tháo móng nối và làm sạch VND 170.000 
Nails extension with any Gel color/ shellac   - Nối móng với bất kỳ sơn gel/ shellac VND 680.000VND 730.000
Manicure without color and treatment Rescue RXX- Làm sạch móng không sơn và dưỡng móng với rescue RXXVND 100.000 
Manicure for gentlemen with natural shiny buff/ Làm sạch móng và chà bóng tự nhiên cho quý ông VND 170.000 
Manicure with Biab  (Builder gel in a bottle) without gel color ( Sơn tay Biab làm cứng móng hỗ trợ cho móng gẫy và hư tổn)
Suitable for weak nails and grow your natural Nails  
VND 380.000 
Manicure with Biab  (Builder gel in a bottle) with gel color/ Shellac ( Sơn tay Biab làm cứng móng hỗ trợ cho móng gẫy và hư tổn.
Suitable for weak nails and grow your natural Nails  
VND 420.000VND 470.000
ADD - ONS  
Acrylic or nail extension remover VND 80.000 
Nail art (per finger) - Móng nghệ thuật10k - 100k  
Fake nails - Móng úp VND 200.000 
Gel remover (apply for using Vinylux color and need to remove old gel)VND 50.000 
Refill Nail extension without color VND 250.000 
Remove ingrowing nails (lấy khóe móng)/ toe nail VND 50.000 
PEDICURE SERVICE   
Pedicure with Shellac ( Without footsrub) / Madam Glam color - Sơn chân với sơn Shellac/ Madam Glam VND 290.000 
Pedicure with Gel color (Without footscrub) - Sơn chân với sơn gelVND 250.000 
Pedicure with normal color CND Vinylux (Without footscrub) - Sơn chân với sơn thường VND 170.000 
Pedicure Basic Cleaning without color and rescue oil- Làm sạch móng chân không sơnVND 110.000 
Pedicure for gentlemen with natural shiny buff/ Làm sạch móng và chà bóng tự nhiên cho quý ông VND 170.000 
Gel remover & Basic Pedicure without color - Tháo sơn gel và làm sạch VND 160.000 
Pedicure basic foot scrub/ Pedicure special Callus treatment  with Shellac color - Sơn shellac và chà gót chân cơ bản hoặc trị liệu mềm gót chân đặc biệt VND 430.000VND 510.000
Pedicure basic foot scrub/ Pedicure special Callus treatment with Gel color - Sơn Gel và chà gót chân cơ bản hoặc trị liệu mềm gót chân đặc biệt VND 380.000VND 460.000
Pedicure basic foot scrub/ Pedicure special Callus treatment with Vinylux - Sơn Vinylux và chà gót chân cơ bản hoặc trị liệu mềm gót chân đặc biệt VND 340.000VND 390.000
Full Pedicure package (Leg & Foot scrub, Massage & Shellac color / Gel color) - Gói combo đặc biệt với full liệu trình cho chân (Tẩy da chết, scrub, Massage và sơn với Shellac hoặc Gel) VND 650.000VND 610.000
Full Pedicure package (Leg & Foot scrub, Massage & no color or Vinylux color ) - Gói combo đặc biệt với full liệu trình cho chân (Tẩy da chết, scrub, Massage và sơn ko màu hoặc với sơn Vinylux) VND 520.000VND 570.000
SPA SERVICES  
Spa manicure/ pedicure (Your choice of Gardenia Woods/ Citrus or Sugar Vanila)VND 290.000 
Spa tay/ chân (Hương hoa dành dành/ cam chanh hoặc Đường Vanila) 
Half leg or Arm scrub
Tẩy da chết nửa chân hoặc nửa tay 
VND 120.000 
 
Basic Foot scrub for Lady (your choice of basic pedicure) -  Chà gót chân cơ bản (Lựa chọn của bạn kết hợp  với làm sạch móng cơ bản)VND 190,000VND 250.000
 Calluse smoothing treatment for Lady (your choice of basic pedicure)  - Trị liệu làm mềm vết chai sần (Lựa chọn của bạn kết hợp  với làm sạch móng cơ bản) VND270,000 VND 340.000
Basic Foot scrub and Basic Pedicure for Gentlemen with natural Shiny Buff -  Chà gót chân cơ bản và làm sạch ngón chân cho Quý Ông với chà bóng đặc biệt VND 340.000 
  
Calluse smoothing treatment and Basic Pedicure for Gentlemen with natural Shiny Buff - Trị liệu làm mềm vết chai sần và làm sạch ngón chân cho Quý Ông với chà bóng đặc biệt VND 400.000 
   
Note: 50% off for children under 12, 10% off for Unis and Concordia associates  If you bring your own colors, we will charge full price applicable to that service.  
All prices above are excluded to 8% tax   

 

EYELASHES - EYEBROW TATTOO - LIP TATTOO - WAXING MENU 

Together with Kim Kim we would like to bring our Tay Ho Beauties some New Services 
EYELASHES EXTENSION - NỐI MI   
Classic (one by one) - Nối mi  Classic (1 mi mối trên 1 mi thật)VND 350.000 
Hybrid ( Classic & Volume) - Nối mi classic and volume (nối kết hợp hai loại mi)VND 390.000 
Volume - Nối mi volume VND 390.000 
Design VND 400.000 
L curl VND 400.000 
Mix color - Mix màuVND 50.000 
Bottom Eyelashes - Mi dưới VND 50.000 
RemovalVND 50.000 
2 - Week Fill  VND 220.000 
3 - Week Fill VND 280.000 
4 - Week Fill VND 300.000 
Lash Lift - Uốn MiVND 280.000 
Eyelash Tinting - Nhuộm Mi VND 280.000 
Lash lift and tint - Uốn và nhuộm Mi VND 470.000 
BROW - LÔNG MÀY  
Brow Shape and Tint - Tạo Dáng Lông Mày và Nhuộm VND 400.000 
Microblading (1-2 Years Last)  - Điêu Khắc Lông MàyVND 2.800.000 
Lamination - Nhuộm Và Tỉa Lông Mày Và Thêm Thuốc Đắp Đặc Biệt VND 500.000 
   
WAXING - DỊCH VỤ TẨY LÔNG   
Full Leg Wax - Wax Toàn ChânVND 420.000 
Half Leg Wax - Wax Nửa ChânVND 270.000 
Arm Wax - Wax Cả TayVND 270.000 
Half Arm Wax - Wax Nửa TayVND 170.000 
Under Arm Wax - Wax Nách VND 100.000 
Eyebrows Wax - Wax Lông Mày VND 120.000 
Lip Wax - Wax Mép VND 100.000 
Belly Wax - Wax Bụng  (depend on how big area and hair condition )VND 150.000VND 250.000
Chest Wax - Wax Ngực  (depend on how big area and hair condition )VND 180.000VND 250.000
Full Back Wax - Wax Full Lưng VND 400.000 
Sholder Wax - Wax Vai VND 280.000 
Full Face Wax - Wax toàn mặtVND 350.000 
Bikini Line VND 250.000 
Bare Bikini (if a lot we will apply brazilian bikini price)VND 320.000 
Brazilian Bikini VND 380.000 
Full Body Wax (Not Including Bikini Wax)VND 890.000 
   
LIP TATTOO  - PHUN MÔI   
Lip Tattoo - Phun Môi VND 3.200.000 
Eyeliner Tattoo - Xăm Đường EyelinerVND 1.800.000 
SPA SERVICE - BODY MASSAGE SERVICE   
Body Massage (60 minutes)VND 310.000 
Body Massage (75 minutes)VND 350.000 
Body Massage (90 minutes)VND 390.000 
Back, Shoulder, Neck Massage (30 minutes)VND 250.000 
Foot Massage (30 Minutes)VND 220.000 
Facial massage (60 minutes)VND 350.000 
All prices above are excluded to 8% tax  
Our Loyalty Program: Everytime you are using services at Nail Kitchen, save 3% for your next visit    
Book now CALL US: +84979.368.166